Logo-1 (1).jpg

08.10.2019

[AKADEMIA SENIORÓW 2019 ] Aktualności

Polsko-Niemiecka AKADEMIA SENIORÓW | Deutsch-Polnische SENIORENAKADEMIE
Międzypokoleniowy i transgraniczny rok akademicki w Dwumieście z tematyką przyrodniczą, historyczną, kulturową i językową.  

Kontakt: Wanda Lipowicz, cityTREFF bez granic, Slubicer Str. 8 in 15230 Frankfurt (Oder), info@arle-ffo.de

 

Spotkania polskich i niemieckich seniorów i seniorek

Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów stawia sobie za zadanie, w ramach wspólnej oferty, przybliżenia wymagającej publiczności jaką jest starsze pokolenie przedmiotów nauki i sztuki na wysokim naukowym poziomie w sposób zrozumiały i dla każdego dostępny i tym samym zaspokoić potrzebę kształcenia się. Radość nauki, dyskusja i wzajemna wymiana są głównym celem. 

Uczestnicy będą brali udział w wykładach nt. histori, teologii, filozofii, psychologi, historii sztuki, literatury i politiki. Także doświadczą wyjazdów studyjnych do historycznie i kulturowo ważnych miejsc i muzeów. Jeden semestr trwa 10 tygodni.

Ponadto w ofercie znajdą się również zorganizowane wycieczki i wędrówki piesze – dostosowane do uczestników – do wybranych miejsc o charakterze historycznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym.

Treść projektu

Część 1 Rożnorodna tematyka poruszana podczas wykładów i paneli dyskusyjnych

8 październik 2019
godz. 15.00 | Gräfin-Dönhoff-Gebäude

INAUGURACJA 19. ROKU AKADEMICKIEGO. Uniwersytet europejski – uniwersytet łączący Dwumiasto.
Wykładowca: Profesor dr von Blumenthal
Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

12 listopad 2019
godz. 15.00 | Jüdische Gemeinde, Halbe Stadt 30
Życie Żydów we Frankfurcie nad Odrą
Wykładowca: Markus Nesselrodt

10 grudzień 2019
godz. 15.00 | SMOK Słubice

Galeria OKNO. Zwiedzanie wystawy z panią Anną Panek-Kusz

14 styczeń 2020
godz. 15.00 | SMOK Słubice

Komedia, krytyka i komercja
Polskie filmy komediowe na przełomie lat.
Wykładowca: Rainer Mende

11 luty 2020
godz. 15.00 | Collegium Polonicum
Historia Uniwersytetu Viadrina
Wykładowca: Profesor Werner Benecke

10 marzec 2020
godz. 15.00 | Sala Hanzeatycka w Domu Bolfrasa
Rozmowa z Dyrektorem Brandenburskiej Orkiestry Państwowej, panem Roland Ott.  

14 kwiecień 2020
Wycieczka do Owczar. Odjazd godz. 14.00 (na zapisy)

Zwiedzaniem muzeum i wykład.

12 maj 2020
godz. 15.00 | Sala Hanzeatycka w Domu Bolfrasa

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze jako instrumentu zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym
Wykładowca: Prokurator Peter Sosteric

9 czerwiec 2020
godz. 15.00 | Collegium Polonicum w Słubicach

Rozmowa o polityce senioralnej we Frankfurcie nad Odrą
i Słubicach z burmistrzami obu miast.

Część 2 Wsparcie wzajemnego porozumienia się pomiędzy uczestnikami roku akademickiego podczas wykładów i dyskusji jest możliwoe dzięki polsko-niemieckiemu tandemowi:

  • Polsko-Niemiecki Tandem dla początkujących / Październik 2019 do luty 2020
  • Polsko-Niemiecki Tandem dla zaawansowanych/  kwiecień 2020 do czerwiec 2020

1 godzina językowa: 90 minut

Nauka języka sąsiada potrzebnego do prostych konwersacji. Komunikacja oraz wzajemne zrozumienie stoją na pierwszym miejscy.
Nauka obejmuje tematykę: własnej osoby, zakupów, kultury i historii a także porusza tematykę gastronomii u sąsiada w połączeniu z wykładami.

Miejsca lekcji: CityTREFF bez granic in Frankfurt (Oder) und  Collegium Polonicum in  Slubice